Award Winners Previous Next ... 21 22 23 

Simon Winegar
3
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Simon Winegar
4
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Simon Winegar
5
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Simon Winegar
6
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Lillian Winkler
Fronds
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Lillian Winkler
Brook
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $495

Mikel Wintermantel
Nature's Quilt
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $800

Mikel Wintermantel
Toasty
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $800

Mikel Wintermantel
Touches of Autumn
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $800

Mikel Wintermantel
So Warm, So Cool
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $800

Jim Wodark
Adobe Home
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

Jim Wodark
Packing Out
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

Jim Wodark
Earth and Sky
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

Jim Wodark
Shane
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

Jim Wodark
Sierra Morn
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

Jim Wodark
Silent Passage
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $500

valarie wolf
Ballet Dancers on a Break
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $250

Timothy Woolsey
Masai II
Size 6x6
Framed Size: x
Soft Pastel, $300

Stephen Wysocki
Mark IX
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $275

Stephen Wysocki
Stare Down
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $275

Chris Zambon
Nicolet Forest
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $350

Chris Zambon
Autumn Noctorne
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $350

Chris Zambon
Fern Dell
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $350

James Zamora
301 S. Elm St.
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $1000

James Zamora
Closed
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $1000

Inka Zamoyska
Yellow Onion
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $325

Inka Zamoyska
Purple Garlic
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $325

Paul Zegers
Cascade
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $340

Paul Zegers
Solitude
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $340

Paul Zegers
Flow
Size 6x6
Framed Size: x
Oil, $340
Award Winners Previous Next ... 21 22 23